top of page

Zoom-call rictus

Zaktualizowano: 17 wrz 2022


Masz spotkanie online. Ni z tego, ni z owego, twój rozmówca nagle wydaje się permanentnie drwić z tego co mówisz. Chwilowo jesteś zbity z tropu, ale w końcu zdajesz sopbie sprawę, że to tylko zastygły grymas uśmiechu spowodowany słabym połączeniem internetowym rozmówcy, po angielsku a.k.a: a Zoom-call rictus.


Uśmiech to piękny wyraz twarzy, ale mamy wiele jego radzajów. Poniżej te niezbyt przyjemne:

  • a sneer - uśmiech drwiący, szyderczy

  • a smirk - uśmiech głupawy

  • a deceitful smile - uśmiech fałszywy

  • an ironic smile - uśmiech ironiczny

  • a deprecating smile - uśmiech lekceważący

  • a feigned smile - uśmiech sztuczny

  • a forced smile - uśmiech wymuszony

  • a malicious smile - uśmiech złośliwy

bottom of page