top of page

Would you ditch your SUV because of tyre extinguishers?

Zaktualizowano: 15 paź 2022

If you are an owner of an SUV, watch out for tyre extinguishers!


Poniżej znajdziesz krótki text na temat "tyre extinguishers". Zastąp polskie wyrażenia ich angielskimi odpowiednikami. Najpierw spróbuj zrobić to bez jakiejkolwiek pomocy. Jeśli zadanie okaże się za trudne, spróbuj znaleźć właściwe wyrażenia na liście zamieszczonej poniżej tekstu (uwaga: lista zawiera dwa zbędne wyrażenia). Odpowiedzi znajdziesz na naszym FB.

Have you heard of ‘Tyre Extinguishers’? It is a fast-growing movement that targets SUVs in many cities around the world. Its members are usually young people who, under cover of darkness, 1. ……………………………..(spuszczają powietrze z opon) of SUVs.
In the morning the owners find their cars with 2. …………………………….. (oponami bez powietrza) and leaflets, placed 3. …………………………….. (za wycieraczkami), informing them that their 4. "…………………………….. (pożeracze paliwa) kill”.
However, The Spectator, a British magazine reporting the story, presents an argument that the action could be totally 5. (chybiona) …………………………….. . Apparently, all the SUVs in the world 6. (stanowią) …………………………….. about 2.5 percent of 7. …………………………….. (emisji dwutlenku węgla spowodowanej przez człowieka). If their owners replaced their SUVs with smaller hatchbacks, global carbon emissions would 8. …………………………….. (zmniejszyły się o) only 0.5 per cent. Shouldn't this fact leave the tyre extinguishers feel somewhat deflated*?

* słowo "deflated" można użyć do określenia sflaczałej opony, ale również do samopoczucia osoby, która straciła pewność siebie i entuzjazm.


Lista wyrażeń:

  • account for

  • behind windscreen wipers

  • decrease by

  • flat tyres

  • gas guzzlers

  • increase by

  • let down the tyres of SUVs

  • manmade carbon dioxide emissions

  • misguided

  • pump up the tyres of SUVs

Comments


bottom of page