top of page

The revolving doors

Zaktualizowano: 13 maj 2023

Z czym kojarzą Ci się drzwi obrotowe? Biurowcem, w którym pracujesz? Lotniskiem? Stacją kolejową? Na pewno jest to miejsce, w którym przewija się wielu ludzi? W języku angielskim drzwi obrotowe kojarzą się również z łatwością z jaką niektórzy z nas przechodzą z jednej instytucji do drugiej, co przyczynia się do sytuacji, w której nie łatwo jest wyrażać szczere opinie. Trudno jest przecież krytykować swojego przyszłego pracodawcę. Jeśli wiem, że po kilku latach spędzonych w instytucji A, będę pracował(a) w instytucji B, dobrą taktyką jest nie wychylać się z opiniami, które mogą być w instytucji B niezbyt mile widziane. Analogicznie, ci obecnie pracujący w instytucji B mogą liczyć na przyszłą posadę w instytucji A, a co za tym idzie, nie narażać się przyszłemu pracodawcy odmiennymi poglądami. Zjawisko "drzwi obrotowych" jest szczególnie niebezpieczne kiedy takie "drzwi" znajdują się pomiędzy sektorem państwowym i prywatnym.

The concept of “revolving doors” is often used in sentences to point out the fact that there is an easy flow of the same people changing institutions, which can prevent others from having independent positions on issues. Here are some examples:

“The revolving doors between government and lobbying firms allow for the same insiders to control policy, shutting out new voices and perspectives.”
“The problem with the revolving doors in the banking industry is that it allows the same people to move between regulatory agencies and Wall Street firms, creating a cozy relationship that undermines public trust.”
“The revolving doors between academia and the pharmaceutical industry mean that researchers may be more interested in maintaining their connections and funding sources than in pursuing truly independent research.”
bottom of page