top of page

The Canal

17 września 2022 roku został otwarty kanał żeglugowy łączący Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej zyskujemy niezależne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk. Poniżej wyrażenia, które ułatwią Ci rozmowę na ten temat po angielsku.
  • The Vistula Lagoon - Zalew Wiślany

  • The Vistula Spit - Mierzeją Wiślana

  • A canal linking the Vistula Lagoon to the Baltic Sea - kanał łączący Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim

  • An artificial waterway allowing ships to bypass a Russian-controlled strait - sztuczna droga wodna pozwalająca statkom ominąć kontrolowaną przez Rosję cieśninę

  • The canal’s opening - otwarcie kanału

  • The anniversary of the Soviet invasion of Poland in 1939 - rocznica napaści sowieckiej na Polskę w 1939 roku

  • A matter of national security - sprawa bezpieczeństwa narodowego

  • Environmental misgivings - obawy o negatywny wpływ na środowisko naturalne

A canal linking the Vistula Lagoon to the Baltic Sea was opened in Poland on 17 September 2022. The artificial waterway cuts across the Vistula Spit, allowing ships to bypass a Russian-controlled strait.The canal’s opening coincided with the anniversary of the Soviet invasion of Poland in 1939. Poland’s government presents the canal as a matter of national security and dismisses environmental and economic misgivings over the project, which cost more than two billion zlotys.
bottom of page