top of page

Polish-English Glossary - The Judiciary Crisis in Poland

Zaktualizowano: 23 lut 2023

Często najtrudniej jest nam rozmawiać po angielsku o sprawach, które najbardziej nas dotyczą. Dlaczego? Zwykle rozmawiamy na nasze tematy po polsku, a więc natychmiast, automatycznie przychodzi nam do głowy polskie słownictwo. Polskie wyrażenia słyszymy w telewizji, radio. Widzimy je ciągle w artykułach prasowych i internetowych. Dominują one tak bardzo w naszym myśleniu o danym temacie, że angielskie słownictwo nie ma szans. Tymczasem wielokrotnie jesteśmy pytani przez obcokrajowców o to, co dzieje się w naszym kraju. Może więc warto przygotować się do takich rozmów? Proponuję ściągę ze słownictwem potrzebnym do dyskusji na temat kryzysu w polskim systemie sprawiedliwości.


TEMATYCZNY MINI-SŁOWNICZEK


Główni gracze

 • System Sprawiedliwości - The Justice System

 • Wymiar Sprawiedliwości - The Judiciary

 • Naczelny Sąd Administracyjny - The National Judicial Council

 • Sąd Najwyższy - The Supreme Court

 • Komisja Europejska - The European Commission

 • Trybunał Konstytucyjny - The Constitutional Tribunal

 • Europejski Sąd Praw Człowieka - The European Court of Human Rights

 • Prawo i Sprawiedliwość (partia rządząca) - Law and Justice (the ruling party)

 • Prezydent Polski - The President of Poland

 • sędziowie nominowani z klucza politycznego - politically appointed judges

 • sędziowie występujący sprzeciw - dissenting judges

 • partie opozycyjne - opposition parties

 • opowiadający się za rządami prawa - rule-of-law advocates

Co można zrobić z sędzią/sędziną

 • mianować - to appoint a judge

 • odwołać - to dismiss a judge

 • zawiesić - to suspend a judge

 • awansować - to promote a judge

 • uciszyć - to muzzle / to silence a judge

 • dyscyplinować - to discipline a judge

 • kwestionować uprawnienia sędziego - to question the qualifications of a judge

Inne wyrażenia

 • uchwalić ustawę - to pass a bill

 • pogwałcić rządy prawa - to violate the rule of law

 • upolitycznić wymiar sprawiedliwości - to politicize the judiciary

 • przeciwstawiać się zmianom w wymiarze sprawiedliwości - to challenge the changes to the judiciary

 • cofnąć zmiany - to reverse / to roll back the changes

 • unieważnić decyzję - to overturn the decision

 • skierować sprawę do Trybunału Konstytucyjnego - request a review by the Constitutional Tribunal

 • kolesie - cronies

 • kolesiostwo - cronyism

 • wewnętrzny konflikt - infighting

 • the rule of law - rządy prawa

 • sankcje przeciwko sędziom stawiającym przeciw - sanctions against dissenting judges

 • wstrzymywać wypłatę dotacji i pożyczek z funduszu pomocy pandemicznej - to withhold grants and loans from the pandemic relief fund

Comments


bottom of page