top of page

Czasownik "chivvy", a także jak ponaglać kulturalnie

“Chivvy” nie jest bardzo popularnym czasownikiem. Możesz zupełnie spokojnie obejść się bez niego. Jeśli jednak lubisz słowa, które mimo, a może z powodu rzadkości występowania, dają Ci ogromną satysfakcję, że je znasz, "‘"chivvy”, a także jego pochodne frejzale: ‘chivvy up’ i ‘chivvy along’ na bank przypadną ci do gustu.


Przede wszystkim, “chivvy” możesz usłyszeć częściej wypowiedziane przez Brytyjczyka niż od Amerykanina i w obu krajach, jak to często bywa, znaczy ono coś innego.


“Chivvy” w USA


Słownik Webstera podaje dwa znaczenia słowa “chivvy”:

  1. to tease or annoy someone with persistent petty attacks

  2. o move or obtain by small maneuvers

Możemy więc wyobrazić sobie starszego brata, który ciągle drażni młodszego nabijając się z jego zainteresowań.

He would always chivvy his younger brother by constantly poking fun at his interests.

Ten sam nicpoń starał się przy rodzinnym stole wydobyć z butelki resztki keczupu, co po angielsku wyrazilibyśmy zdaniem:

He struggled to chivvy the last bit of ketchup out of the bottle by tapping and tilting it at different angles.

“Chivvy” w Wielkiej Brytanii


Przenieśmy się teraz na Wyspy, gdzie słowo ‘chivvy’ używane jest w wyrażeniu “to chivvy somebody into dosing something” lub “to chivvy somebody to do sth” i oznacza popędzanie, poganianie, ponaglanie kogoś, żeby coś zrobił, szczególnie jeśli dana osoba nie ma na to ochoty. Poniżej kilka przykładów użycia słowa “chivvy” w tym znaczeniu:


She chivvied her co-workers into finishing the presentation ahead of schedule.
We chivvied the contractors into completing the renovation sooner than planned.
He chivvied her friends into leaving for the concert early to get good seats.
He chivvied her friends into leaving for the concert early to get good seats.
The teacher chivvied her students into submitting their assignments before the deadline.
We had to chivvy our parents into agreeing to let us go on the weekend camping trip.
He chivvied the kids into the car.
If you don’t chivvy the others along, we’ll never get there on time.
Go and see if you can chivvy the kids up a bit.
She chivvied her husband into packing for the trip so they wouldn’t be late for their flight.


Jak popędzać kogoś “kulturalnie”


“Chivvy” jest kolokwializmem, a do tego rzadko używanym, a więc nie nadaje się zbytnio do służbowego maila. Dlatego na zakończenie kilka zamienników do użycia służbowego:


Do it at your earliest convenience**: "Please complete the report at your earliest convenience."
Do it sooner rather than later**: "I recommend you address this issue sooner rather than later."
Take action promptly**: "I encourage you to take action promptly to avoid any complications."
Prioritize doing it now**: "Let's prioritize doing it now to prevent any delays."
Act without delay**: "Act without delay to ensure everything goes smoothly."
Get ahead of the curve**: "By starting early, you can get ahead of the curve on this project."
Don't procrastinate**: "Don't procrastinate; tackle this task as soon as possible."
Take the initiative**: "Take the initiative and address the issue proactively."

Comments


bottom of page