top of page

Chasing cars off pavements

Zaktualizowano: 17 wrz 2022

Od 21 września nie będziesz mógł parkować na chodniku! Cieszysz się, czy smucisz? Niezależnie od tego jaka jest odpowiedź, warto przyjrzeć się kilku wyrażeniom związanym z tematem.Na początek, czy chodnik to pavement czy sidewalk? W Wielkiej Brytanii mówimy pavement, a w USA sidewalk, a w Australii jeszcze inaczej - footpath.


W Polsce, od 21 września pavements will be exclusively for pedestrians (wyłącznie dla pieszych). Tak, tak, pedestrian to żaden zboczeniec, a jedynie pieszy.


Do 21 września w naszym kraju obowiązuje następująca zasada:

"Vehicles (up to a maximum mass of 2.5 tonnes) can be parked either fully, or with the wheels of the front axis (przedniej osi) on pavements, but must leave a minimum of 1.5 metres for pedestrian to pass."

Wiemy jednak z doświadczenia, że dla wielu kierowców ten ostatni wymóg o zachowaniu półtorametrowego odstępu był i jest trudny do spełnienia ze względu na prawo fizyki, które mówi, że im mniej w okolicy jest wolnych miejsc do parkowania, tym bardziej w percepcji kierowców rozszerza się chodnik.


Nowelizacja odpowiedniej ustawy (a new amendment to the relevant law), wchodząca w życie 21 września (coming into force on 21 September 2022), definiuje chodnik jako część drogi zaprojektowanej exlusively for movement of pedestrians and people using a mobility aid (wyłącznie dla ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch).


Kierowcy, którzy nie zastosują się do przepisu (drivers breaking the law) mogą otrzymać mandat w wysokości 100 złotych i jeden punkt karny (a fine of 100 zloty and one point on their licence). Policja lub straż miejska (municipal police) może również założyć blokadę na koło nieprawidłowo zaparkowanego samochodu (clamp the incorrectly parked car), lub go odholować (tow it away).


Mam nadzieję, że dzięki tym wyrażeniom uda Ci się wytłumaczyć obcokrajowcowi mieszkającemu w Polsce zmianę w prawie drogowym.


 • pavement, sidewalk, footpath - chodnik

 • a pedestrian - pieszy, przechodzień

 • exclusively for someone - wyłącznie dla kogoś

 • the wheels of the front axis - koła przedniej osi

 • leave [length] for someone to pass - pozostawić komuś [określenie długości] na przejście

 • a new amendment to a law - nowelizacja ustawy

 • come into force - [o prawie] wchodzić w życie

 • people using a mobility aid - osoby poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

 • break the law - łamać prawo

 • a fine of 100 zloty - mandat w wysokości 100 złotych

 • one point on someone's licence - jeden punkt karny

 • municipal police - straż miejska

 • clamp an incorrectly/illegally parked car - założyć blokadę na nielegalnie zaparkowany samochód

 • tow a car away - odholować samochód


Na rozluźnienie i ukojenie nerwów, Adele i jej piosenka Chasing Pavements.

Comments


bottom of page